הודעות קהילה


עקב מצב הקורונה במרקש
אין תפילות בעיר העתיקה
מתקיימות תפילות שבת בלבד
בבית הכנסת בית אל שכונת הגילז'
בהתאם להוראות משרד הבריאות

הודעות קהילה