בית הכנסת רבי פינחס הכהן (ערשת אל מעאז')
פעיל באירועים מיוחדים

כתובת: 142, Avenue Houmane El Fetouaki , Arset El Maach – Medina, Marrakech רבי פנחס כליפא הכהן אזוג וכן באבא פנחס. שייך למשפחתו של ר' דוד בן ברוך ( אולד ברחיל) נפטר בי"ד בטבת תשי"ב. בית הכנסת של רבי פנחס הכהן נמצא בביתו אשר במדינה בואכה המלאח של מרקש. רבי פנחס חי בשנות 50 בעיר מרקש ונקבר בבית העלמין.

כתובת:  142, Avenue Houmane El Fetouaki , Arset El Maach – Medina, Marrakech
רבי פנחס כליפא הכהן אזוג וכן באבא פנחס. שייך למשפחתו של ר' דוד בן ברוך ( אולד ברחיל) נפטר בי"ד בטבת תשי"ב.
בית הכנסת של רבי פנחס הכהן נמצא בביתו אשר במדינה בואכה המלאח של מרקש.
רבי פנחס חי בשנות 50 בעיר מרקש ונקבר בבית העלמין.