גבינות וחלב


חלב פרה - חליבת גויים לאוכל חלב נוכרי