מולאי ירי - רבי דוד אלשקר
אירי - (IGHI (Al Haouz:

טלפון אחראי על הקבר: סוליקה בן סוסן: 061.829.82.27 שומר הקבר: אחמד 066.75.22.538 מפת הגעה

אירי - (IGHI (Al Haouz:
מולאי ירי - רבי דוד אלשקר
טלפון אחראי על הקבר: סוליקה בן סוסן: 061.829.82.27
שומר הקבר: אחמד 066.75.22.538
מפת הגעה