רבי חביב מזרחי  ורבי אברהם חזן
איית אוריר - AIT ORIR:

טלפון אחראי על הקבר: דוד אוחיון-066.11.45.631 שומר הקבר: 061.14.74.189 מפת הגעה

איית אוריר - AIT ORIR:
רבי חביב מזרחי 
רבי אברהם חזן 
טלפון אחראי על הקבר: דוד אוחיון-066.11.45.631
שומר הקבר: 061.14.74.189
מפת הגעה