רבי רפאל הכהן
אלקראייץ - AKRICH :

טלפון אחראי על הקבר: איזק אוחיון- 066.54.41.132 שומר הקבר: עבדאלרחים 066.92.38.692