מקווה

מקווה נמצא בבית הכנסת 'בית אל' בגיליז'. לגברים : יש לדבר עם השומר ולתאם הגעה מראש עבור טבילה לנשים : יש ליצור קשר עם הנשים האחראיות על טבילת נשים

מקווה נמצא בבית הכנסת 'בית אל' בגיליז'.
לגברים : יש לדבר עם השומר ולתאם הגעה מראש עבור טבילה
לנשים : יש ליצור קשר עם הנשים האחראיות על טבילת נשים
מאדאם טיטי חליאווה: 0666573471/ 212-524376064+ (עברית וצרפתית)